Renaturyzacja koryta rzeki – rozszerzona rzeczywistość projektu, Kielce
Zawiłe powiązania między wodą, naturą, miejscem i ludźmi były tematem konkursu ogłoszonego w 2016 roku. Ważnym elementem koncepcji było przywrócenie naturalnego charakteru rzeki poprzez deregulację części lewego jej brzegu oraz zachowanie i ochronę ekosystemów wodnych.

Projekt obejmuje renaturyzację korytarza ekologicznego biegnącego wzdłuż rzeki poprzez m.in.: przywrócenie naturalnych form terenu oraz roślinności charakterystycznej dla obszarów aluwialnych z gatunkami roślin, które mają zdolność uzdatniania wody. Zaplanowane w projekcie rośliny wykazują silne zdolności natleniające wodę, absorbujące z wody zanieczyszczenia przez system korzeniowy (fitoremediacja).

W ramach koncepcji zakłada się poszerzenie koryta rzeki i zwiększenie pojemności retencyjnej terenu międzywala. Obecnie starorzecze i tereny podmokłe obejmują 3306,6 m2. Nowo zaplanowane zbiorniki zagwarantują dodatkowo 1242,7m2. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczona na pogłębienie wyniesie około 11000 m2, co daje łącznie 2500 m3 pojemności.

Wysokiej jakości przestrzeń rekreacyjna w postaci drewnianych tarasów, pawilonów lub specjalnie wyznaczonych stref rekreacji, zapewniających warunki do opalania i kąpieli w rzece ma funkcjonować w zgodzie z przyrodą. Komunikacja piesza w postaci podniesionych chodników nad ziemią jest najmniej inwazyjnym sposobem zapewnienia dostępności stron dla wszystkich typów odwiedzających, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Inwestor
Urząd Miasta Kielce
Etapy
Projekt koncepcyjny - I nagroda w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak, Mateusz Omański
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2016
Powierzchnia terenu
25 000 m2
Powierzchnia zabudowy
2200 m2
Szacowany koszt realizacji inwestycji
3,5 miliona złotych