Szkoła i przedszkole przy Zaruby
Postulat stworzenia otwartego i elastycznego obiektu szkoły stanowił punkt wyjścia do poszukiwań struktury budynku. Na każdej kondygnacji w przestrzeni dziedzińca, wyznaczono zamknięte szklane boksy do nauki i wyciszenia. Uniknięciu anonimizacji sprzyja również̇ podział na strefy funkcjonalne oraz możliwość́ obserwowania z galerii znacznej części komunikacji wewnętrznej szkoły.

Sala dydaktyczna - klasa staje się̨ mikrokosmosem i jednym z najważniejszych miejsc dla dziecka. Porównanie do własnego pokoju jest tu uzasadnione. Dużą̨ wagę̨ przyłożyliśmy do odpowiedniego zaprojektowania sal dydaktycznych. Poprzez odpowiednie nasłonecznienie oraz ochronę̨ przed przegrzaniem, elastyczność́ układu i możliwość́ swobodnego umeblowania, właściwe warunki wentylacji, komfort akustyczny i spokojną kolorystykę̨ wnętrza, projektowane klasy stwarzają̨ odpowiednie warunki do nauki. Sale dydaktyczne widoczne są już z holu głównego.

W projekcie uwzględniono również zmienność funkcji w ciągu dnia. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest umożliwienie łączenia świetlic szkolnych w jedną dużą̨ przestrzeń́, co pozwala na ich wykorzystanie do innego rodzaju aktywności w godzinach popołudniowych. Także centralne atrium gra wielką rolę w budowaniu elastyczności programowo-funkcjonalnej, gdzie wielofunkcyjne schody to jednocześnie widownią, czytelnią i miejsce, spotkań uczniów. Także projektowane wewnątrz dziedzińca wydzielone przestrzenie do nauki (pokoje ciszy) mogą̨ stać się̨ salkami do pracy z niewielkimi grupami uczniów w czasie godzin zajęć́.

Założeniem projektowym było osiągniecie ciepłego wizerunku kolorowej i dziecięcej szkoły bez infantylnego koloryzowania przypadkowych ścian lub podłóg. Zdecydowaliśmy się̨ na kontrastowe zastosowanie kolorów i tekstur, a dominującymi barwami stały się̨ biały, jasno szary, jasno brązowy (kolor sklejki brzozowej). Zastosowano akcenty w postaci zieleni oraz kolażu ciepłych barw – pomarańczowego, czerwieni, zżółci i różu.
Inwestor
Dzielnica Ursynów, Warszawa
Etapy
Projekt koncepcyjny – 3. nagroda w ogólnopolskim konkursie architektonicznym
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień, Magdalena Wojnowska-Heciak
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2017
Powierzchnia użytkowa
7200 m2 (szkoła i przedszkole)
Szacowany koszt realizacji inwestycji
30 milionów złotych