Rozbudowa szkoły na Pradze
Niezwykle istotnym elementem koncepcji było odniesienie się̨ do istniejącego budynku szkoły. Uznaliśmy, że nie powinniśmy „doklejać́” nowej zabudowy do charakterystycznej, wolnostojącej, trzyosiowej bryły. Realizacja kamienicy zamykającej po stronie północnej, w nawiązaniu do istniejącego budynku na stronie południowej była naturalnym kierunkiem rozwoju koncepcji, który pozwolił zrealizować́ ideę kadrowania obiektu.

Ze względu na wielkość działki oraz uwarunkowania minimalnego nasłonecznienia sal dydaktycznych zdecydowaliśmy się wykorzystać maksymalną dopuszczalną w mpzp wysokość zabudowy. Projekt obejmuje wyodrębnienie dwóch, mających inną tożsamość kubatur – bryły zamykającej pierzeję ulicy Białostockiej i jednocześnie kadrującej główny budynek szkoły oraz bryłę̨ częściowo zagłębionej w ziemi sali sportowej z otwartymi boiskami wielofunkcyjnym na dachu. Taki zabieg przestrzenny faworyzuje minimalizowanie powierzchni zabudowy części sportowej na rzecz otwartej przestrzeni rekreacji wokół szkoły. Pozwala stworzyć sprzyjające warunki do zabawy lub prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz zapewnić odpowiednią infrastrukturę sportową na dachu obiektu.
Inwestor
Dzielnica Praga Północ, Warszawa
Etapy
Projekt koncepcyjny
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień, Karolina Met, Magdalena Wojnowska-Heciak
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2017
Powierzchnia użytkowa
3921 m2
Szacowany koszt realizacji inwestycji
12 milionów złotych