Szturmowa
Zrealizowany etapami zespół zabudowy biurowej pomiędzy terenami zielonymi a kampusem Mokotów Uniwersytetu Warszawskiego ma wszelkie negatywne cechy architektury komercyjnej lat 90-tych: brak powiązań funkcjonalnych i wyizolowanie z otoczenia oraz dominację parkingów przed budynkiem. Zdekapitalizowany budynek biurowy, którego realizacja rozpoczęła się jeszcze w latach 70-tych, pomimo kolejnych remontów okazał się przystosowany do współczesnych wymogów rynku biurowego. Wobec tego, najważniejszym założeniem projektowym było zintegrowanie nowej zabudowy, a pretekstem do rekompozycji były zamiary inwestycyjne Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem jest wykorzystanie w pełni potencjału kampusu.
Etapy
Projekt koncepcyjny
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień, Magdalena Wojnowska-Heciak
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2018
Powierzchnia całkowita
26 595 m2