Plac Kościuszki
Koncepcja placu inspirowana jest środowiskiem przyrodniczym otaczających terenów. Na placu znajduje się kilka cennych okazów jesiona wyniosłego, które podpowiadają odczytać charakter miejsca i historię jego funkcjonowania.

Próba wkomponowania się w krajobraz opiera się na stworzeniu placu zabaw, złożonego częściowo z gotowych drewnianych zabawek, a częściowo z dedykowanych instalacji służących zabawie imitujących formy zamieszkania różnych zwierząt występujących tam naturalnie: jeży, mrówek, borsuków. Przestrzeń stanowić ma jednocześnie miejsce edukacji przyrodniczej dla najmłodszych.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz gleby słabo przepuszczalne na terenie opracowania zaprojektowano niecki porośnięte krzewami i bylinami w celu przejęcia części wód opadowych z terenu i umożliwienia infiltracji w głąb gruntu

Bliżej nowoprojektowanego Domu Kultury zaproponowano formę stałego zadaszenia, która służyć ma regularnie odbywającym się w tym miejscu lokalnym targom.
Inwestor
Gmina Zaleszany
Etapy
Projekt koncepcyjny, projekt budowlano-wykonawczy
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień, Magdalena Wojnowska-Heciak
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2016-2017