Milanówek – spójny układ odseparowanych od siebie przestrzeni publicznych
Krajobraz naturalny Milanówka posiada cechy grądu, stąd typowe dla tego zbiorowiska gatunki stały się podstawą do tworzenia doboru gatunkowego do kompozycji krzewów i bylin na terenie opracowania oraz nowoprojektowanych drzew.

Projekt obejmuje powtarzające formy rabat inspirowane składem podszycia leśnego, uzupełnione o gatunki bylin zapewniające ciągłość kwitnienia przez cały okres wegetacyjny, a także o gatunki zimozielone. W bezpośrednim sąsiedztwie willi Wandzin charakter zagospodarowania przyjmuje cechy parkowo-ogrodowych założeń z roślinami cebulowymi wymienianymi sezonowo. Szczególny charakter ma zagospodarowanie polany przy placu Starzyńskiego przez wprowadzenie łąki kwietnej, a przy budynku przychodni kompozycji roślin nawiązującej do tzw. herbuarius, czyli ogrodów leczniczych- ziołowych. W okolicach dworca dobór gatunkowy części pnączy i drzew podyktowany był ich zdolnościami fitoremediacyjnymi. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych przewiduje się wprowadzenie w większości roślinności okrywowej, miejscami zróżnicowanej o gatunki dedykowane do ogrodów deszczowych suchych.

Wyznaczono 3 główne przestrzenie wspomagające funkcjonowanie przyrodnicze terenu: fragment zagospodarowania otoczenia willi Wandzin, polana przy Placu Starzyńskiego, fragment pieszego odcinak ulicy Grudowskiej i zaproponowano wprowadzenie elementów dających schronienie owadom, ptakom, mniejszym ssakom, a także karmników i poidełek oraz zdecydowane zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin.
Inwestor
Gmina Milanówek
Etapy
Projekt koncepcyjny – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak, Grzegorz Krzemień
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2018
Powierzchnia terenu
Teren 1 – 34 303 m2
Teren 2 – 7 414 m2
Teren 3 – 13 502m2