Końskie – rewitalizacja placu
Założeniem projektu było wydzielenie naturalnie zarysowującej części parkowej terenu opracowania od strony kolegiaty św. Mikołaja oraz stworzenie wielofunkcyjnego placu miejskiego od strony wschodniej. Skwer ma być miejscem o charakterze wyciszającym, dający schronienie w upalne dni. Plac to miejsce aktywności które może służyć w ciepłe miesiące do organizacji handlu, imprez masowych, a zimą jako doskonała lokalizacja miejskiego lodowiska.

Założenia autorskie w celu stworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność to:
  • poszanowanie i wzmocnienie istniejących uwarunkowań urbanistycznych, historycznych, widokowych i funkcjonalnych,
  • aktywizacja przestrzeni poprzez wprowadzenie atrakcyjnego stałego i sezonowego programu użytkowego odpowiadającego na potrzeby wszystkich grup użytkowników – mieszkańców jak i turystów, dostępnego także dla osób niepełnosprawnych,
  • zaproponowanie rozwiązań materiałowo- przestrzennych, które mogą być kontynuowane na pozostałych obszarach przestrzeni publicznej, planowanych do przekształceń i rewitalizacji.


Koncepcja obejmuje zachowanie cennego drzewostanu z obszaru skweru przed kościołem w celu podtrzymania charakteru spacerowego parku. W tej części placu powstaną nieregularne poligony z roślinnością o charakterze podszycia leśnego. Drzewostan uzupełniony zostanie krzewami, bylinami, roślinnością zadarniającą i pnączami. Zaproponowano w głównej mierze gatunki polskie, dobrane z myślą o niesprzyjających warunkach miejskich (zanieczyszczenie, zasolenie, susza) oraz coraz widoczniejszych skutkach zmian klimatu (silne upały w okresie letnim, ulewne deszcze). Zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych (mineralnych) znacząco poprawia warunki bytowe drzewom i krzewom znajdującym się na placu. Ponadto minimalizuje spływy powierzchniowe wody deszczowej, redukując obciążenie kanalizacji burzowej i poprawiając lokalną infiltrację.
Inwestor
Gmina Końskie
Etapy
Projekt koncepcyjny – wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym
Zespół projektowy
Magdalena Wojnowska-Heciak, Anna Janus, Maciej Wasilewski, Jakub Heciak
Wizualizacje
Maciej Wasilewski
Data
2016
Powierzchnia terenu
33 940 m2
Powierzchnia zabudowy
282 m2
Szacowany koszt
12 milionów złotych