Bodzentyńska – ulica i plac nad ukrytą rzeką
Projekt składa się z trzech oddzielonych układem jezdni części, które łączy spójna kompozycja urbanistyczno-krajobrazowa. Idea polega na rekompozycji układu roślinności przez zwiększenie ogólnej powierzchni zapewniającej naturalną wegetację. Układ opiera się na konfiguracji geometrycznych kształtów wrośniętych w nawierzchnię bez względu na projektowane różnice terenu, obsadzonych wielogatunkowymi nasadzeniami bylin oraz roślin jednorocznych, krzewów i drzew.

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do zatrzymania się i dłuższego przebywania w tej przestrzeni, ograniczenie możliwości parkowania pojazdów bezpośrednio na płycie placu przy Galerii Bodzentyńskiej przeznaczonej dla ruchu pieszego, zwiększenie powierzchni terenu biologicznie czynnego oraz retencję wody opadowej.

Rośliny do rabat zostały wybrane ze względu na tło historyczne. Klimat nasadzeń okalających dworek oddawać mają kompozycje kwiatowe inspirowane projektami Gertrude Jekyll (XIX-wiecznej projektantki ogrodów przy rezydencjach). Pozwala to na zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej w mieście i zbudowanie nowej tożsamości miejsca.

Bezpośrednim nawiązaniem do przebiegu dawnej Silnicy (obecnie płynącej pod ziemią) oraz układów roślinności nadrzecznej jest korytarzowy charakter przejścia w północnej części opracowania. Poruszający się po tej przestrzeni ludzie niczym strumień wody mają przemieszczać się przez układ wielogatunkowych nasadzeń, meandrując pomiędzy miejscami do zatrzymania się.

Część placu zlokalizowana w zachodniej części opracowania, została podwyższona o kilka stopni względem poziomu nawierzchni jezdnej. Zabieg ten ma uniemożliwić parkowanie samochodów i jednocześnie zwiększyć zdolności retencyjne przez zastosowanie podłoża strukturalnego w podbudowie oraz nawierzchni wodoprzepuszczalnej, a także stworzyć charakter piętrowości nasadzeń typowy dla krajobrazu naturalnego i tym samym kompozycję roślin na placu uczynić mniej formalną.
Inwestor
Urząd Miasta Kielce
Etapy
Projekt koncepcyjny – II nagroda w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym
Zespół projektowy
Magdalena Wojnowska-Heciak, Jakub Heciak, Małgorzata Kałuża
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2018
Powierzchnia terenu
3 727 m2
Szacowany koszt
1,5 miliona złotych