Magdalena Wojnowska-Heciak
Absolwentka (2010) Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW. W 2014 ukończyła podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. W lipcu 2018 obroniła pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pt. „Kształtowanie i rozwój terenów położonych nad rzekami w aglomeracjach miejskich”. Pracuje jako asystent na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Jest członkiem SARP, SAK oraz posiada indywidualne członkostwo ECLAS. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii gospodarowania wodą w krajobrazie.
Jakub Heciak, architekt IARP, SARP
Jakub Heciak w 2007 roku obronił dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał dyplom magistra architekta. Doświadczenie projektanta zdobywał od 2002 roku pracując w polskich (Warszawa, Kraków) oraz francuskich (Nantes). Brał udział w pracach projektowych przy dużych warszawskich zespołach mieszkaniowych, biurowych oraz budynku wysokościowym. Jakub od 2009 roku prowadzi autorską pracownię projektową. Głównym obszarem jego zainteresowań twórczych oraz naukowych jest mieszkalnictwo. Jest autorem kilku osiedli mieszkaniowych w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, budynków biurowych i przemysłowych oraz zabudowy rezydencjonalnej. Jakub równolegle prowadzi działalności naukową, która koncentruje się wokół problematyki badań jakościowych w architekturze. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, odbył staż podoktorski w ETH Zurich, a od 2011 roku jest nauczycielem akademickim w Politechnice Świętokrzyskiej. W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. „Jakość środowiska mieszkaniowego w zabudowie społecznej. Studia przypadków” pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha na WA PK. Równolegle jest aktywnie zaangażowany w działalność społeczną w ramach kieleckiego oddziału SARP, jako członek zarządu oraz członek komisji konkursowej. Jest wpisany na listę aktywnych członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (upr. MA/009/11).
Nagrody i wyróżnienia:

1. 1. I nagroda w otwartym ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym w konkursie na opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej i widokowej fragmentu terenu po wschodniej stronie Doliny Silnicy -„Park wodny” w Kielcach,
2. I nagroda w otwartym ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie,
3. II nagroda w otwartym ogólnopolskim konkursie urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach,
4. III nagroda w otwartym ogólnopolskim konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie,
5. Wyróżnienie w otwartym ogólnopolskim konkursie na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Milanówka ,
6. Wyróżnienie honorowe w otwartym ogólnopolskim konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Rynku w Końskich w ramach zadania - Rewitalizacji obszaru miasta Końskie”,
7. Centrum Kultury „Twórcza Twarda", konkurs, Warszawa, 3. nagroda”