2015
Poszukiwanie aspektów zrównoważonego rozwoju w wybranych współczesnych nurtach architektury i architektury krajobrazu
Wojnowska-Heciak Magdalena, Współczesne Miasto – Zintegrowane Środowisko Życia Człowieka I Przyrody, Kielce
2015
The significance of environmental factors in urban design
Wojnowska-Heciak Magdalena, Structure and Environment 3/2015
2016
Green areas long rivers’ frontline. Case studies Budapest, Prague and Warsaw
Wojnowska-Heciak Magdalena, Challenges of Modern Technology, Vol. 7
2016
Let’s make a park ourselves
Wojnowska-Heciak Magdalena, Heciak Jakub, Tasting the landscape, Turyn
2016
Landscape solutions for small retention
Wojnowska-Heciak Magdalena, Janus Anna, Structure and Environment (3/2016)
2016
Sustainable development illustrated with public space management at the Danube river in Vienna
Wojnowska-Heciak Magdalena, Sustainable Design as a Spatial Planning Paradigm in the 21st Century, Politechnika Świętokrzyska
2017
Amphibious Architecture in the Vistula Riverbanks Revitalization in Warsaw, Poland
Piątek Łukasz, Wojnowska-Heciak Magdalena, ICAADE conference, June 2017, Waterloo, Canada
2018
Chosen aspects of water management in urban competitions in Poland
Wojnowska-Heciak Magdalena, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
2018
Zwiększenie rezyliencji fragmentu dzielnicy Praga Północ w Warszawie przez zastosowanie podłoża strukturalnego
Suchocka Małgorzata., Grzebulska Barbara, Warmińska Maria, Wojnowska-Heciak Magdalena, XXI Forum Architektury Krajobrazu, SGGW, 27-29 września 2018